Prihláška nového člena

Prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov nájdete tu...

Stanovy združenia

Stanovy občianskeho združenia GURU - Slovenská asociácia saunérov k nahliadnutiu tu...

Dotazník pre rituály

Vstupný dotazník základných otázok, aby sme vedeli poskytnúť čo najlepší servis a profesionálny saunový zážitok na mieru

Zápisnice zo schôdze členov

Zápisnica

Zoznam členov 

Zoznam členov

Výročná správa 2019

Výročná správa z činnosti občianskeho združenia a správa o hospodárení združenia za rok 2019